www.estfood.ee kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Estfood ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.